Bo mở rộng Hochiki 2 loop cho tủ Latitude

0

Dùng để mở rộng loop trên tủ Latitude. Mỗi card có khả năng mở rộng thêm 2 loop với mỗi loop 127 địa chỉ.

Bo mở rộng Hochiki 2 loop cho tủ Latitude

0

Mã: S758-HA Danh mục: , Từ khóa: