Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Trung tâm báo cháy địa chỉ QA-16

I. CÁC ĐÈN HIỂN THỊ FIRE : Báo cháy. ALARM : Số sự kiện Alram. WIRE – BREAK : Số sự kiện đứt dây. FAULT : Số sự kiện lỗi. II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỬ DỤNG Reset : Reset hệ thống. Mute : Ngắt chuông tại tủ. Bell : Ngắt hệ thống chuông ngoài […]

Trung tâm báo cháy Horing AHC-871

I. CÁC ĐÈN HIỂN THỊ AC: Đèn hiển thị nguồn AC. Battery: Đèn hiển thị nguồn Acquy. Zone : Đèn hiển thị các khu vực. Fire alarm lamp: Đang xảy ra sự cố cháy. Disconnect: Đèn hiển thị lỗi kết nối. Battery power: Đèn hiển thị lỗi nguồn Acquy. AC power: Đèn hiển thị lỗi […]

Trung tâm báo cháy Horing AH-00212

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone. I.Ý Nghĩa Của […]

Trung tâm báo cháy GST thường

1. Thao tác có cháy Khi có cháy hệ thống sẻ hiện thị như sau: Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy sáng. Còi chính bên trong tủ kêu. Quan sát màn hình để xác định chính xác khu vực có cháy. Khẩn trương tới khu vực có báo cháy để khiểm tra […]

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST-200

1. Thao tác khi có sự cố cháy. Khi có thông tin báo cháy đầu tiên phải xác định rỏ vị trí thiết bị đang báo cháy (hiển thị trên màn hình LCD) Xác minh báo cháy. Nếu thật sự có cháy xảy ra thì: a. Nhấn EVAC để sơ tán b. Gọi cứu hỏa […]

Trung tâm báo cháy Hochiki HCP Series

Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng. 1. TRẠNG THÁI HOẠT […]

Trung tâm báo cháy Hochiki FireNet

TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, và sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với hệ thống. Đồng thời, trên màn hình LCD, vị trí nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn […]