Flip book element

Đèn sạc chiếu sáng Kentom KT-2300

282.000

 • Loại bóng: bóng PL13W
 • Nguồn cung cấp: 220V/50Hz
 • Bóng đèn: 6V
 • Bình ắc quy khô (6V 5Ah)
 • Dòng điện sạc: 250mA
 • Thời gian sạc: ~24 giờ
 • Thời gian hoạt động 2 giờ
Mã: KT-2300 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Đèn sạc chiếu sáng Kentom KT-4200DL

388.000

 • Nguồn cung cấp: AC 220V/50Hz
 • Bóng đèn: 18W DL ( ống 60cm)
 • Bình ắc quy khô (6V 5Ah)
 • Dòng điện sạc: 250mA
 • Thời gian sạc: ~24 giờ
 • Thời gian hoạt động: 3 giờ
Mã: KT-4200DL Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Bộ lưu điện Kentom sử dụng nguồn trong KT-780

 • Nguồn điện : AC 220V/50Hz
 • Pin sạc : 12V 1800 mAh, 12V 2500 mAh, 12V 3600 mAh
 • Dòng điện sạc : 300 mA
 • Thời gian thắp sáng : 2 giờ ( chế độ DC)
 • Thời gian sạc đầy : 24 giờ
Mã: KT-780 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Bộ lưu điện Kentom sử dụng nguồn ngoài KT-770

 • Nguồn điện : AC 220V/50Hz
 • Pin sạc : 3.7 V 1800 mAh,  3.7 V 3600m Ah
 • Dòng điện sạc : 250 mA
 • Thời gian thắp sáng : 2 giờ ( chế độ DC)
 • Thời gian sạc đầy : 24 giờ
Mã: KT-770 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Đèn Exit thoát hiểm Kentom KT-120

307.000

 • Nguồn điện : AC 220V/50Hz
 • Bình khô : 3.6 V 500 mAh
 • Dòng điện sạc : 60 mA
 • Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
 • Thời gian thắp sáng : 2 giờ ( chế độ DC)
 • Thời gian sạc đầy : 24 giờ
Đọc tiếp

Đèn Exit thoát hiểm Kentom KT-110

288.000

 • Nguồn điện : AC 220V/50Hz
 • Bình khô : 3.6 V 500 mAh
 • Dòng điện sạc : 60 mA
 • Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
 • Thời gian thắp sáng : 2 giờ ( chế độ DC)
 • Thời gian sạc đầy : 24 giờ
Mã: KT-110 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Đèn Exit thoát hiểm Kentom KT-720

388.000

 • Nguồn điện : AC 220V/50Hz
 • Bình khô : 3.6 V 700 mAh
 • Dòng điện sạc : 60 mA
 • Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
 • Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)
 • Thời gian sạc đầy : 24 giờ
Mã: KT-720 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Đèn Exit thoát hiểm Kentom KT-710

369.000

 • Nguồn điện : AC 220V/50Hz
 • Bình khô : 3.6 V 700 mAh
 • Dòng điện sạc : 60 mA
 • Bóng đèn : SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
 • Thời gian thắp sáng : 3 giờ ( chế độ DC)
 • Thời gian sạc đầy : 24 giờ
Mã: KT-710 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.